Status Prawny

Biblioteka Publiczna Gminy Błonie jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.Została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury w czerwcu 1992r. pod numerem 1, działalność prowadzi na podstawie statutu nadanego przez Radę Miejską w Błoniu. Akty prawne na podstawie których działa Biblioteka to:
• ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 poz. 642),
• ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. z 2012 poz. 406).
• statut Biblioteki Publicznej Gminy Błonie nadany uchwałą nr XXXIX/302/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013 r.
• oraz wewnętrznych Zarządzeń dyrektora regulujących prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki.

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-02-12 11:46:04.
Data wprowadzenia: 2016-02-12 11:46:04
Opublikowane przez: